Utgivningstider

Nummer Manus-, annons- och danslistestopp för tidningen Distributionsvecka
1 - År 201x 1 februari 201x ÅRxx vecka 11
2 - År 201x 15 april 201x ÅRxx vecka 21
3 - År 201x 1 augusti 201x ÅRxx vecka 37
4 - År 201x 15 oktober 201x ÅRxx vecka 47

 Respektera stopptiderna för varje nummer
Målsättningen är att tidningen ska komma ut i tid, därför är deadline viktig.

Observera att samma datum gäller för Danslistan.
Vid detta datum kopieras Danslistan från nätet och pappersversionen skapas.